سیزدهمین کنگره بازآموزی بیمارستان امام خمینی

آموزش مجازی گروه گوش، گلو و بینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر علی کریمیان

تازه های درمان مدیکال سینوزیت حاد

——————————————-

دکتر شیرین ایرانی

تازه های درمان مدیکال سینوزیت مزمنش

——————————————-

دکتر آذین طبری

رینوسینوزیت مزمن در بیماری های سیتمیک

——————————————-

دکتر سید هادی صمیمی

جراحی و درمان موکورمایکوز

——————————————-

دکتر محمد رضا فیروزی فر

درمان اختلالات بویایی بعد کرونا

——————————————-

دکتر محسن نراقی

جراحی فرونتال در سینوزیت مزمن

——————————————-

دکتر مجتبی محمدی اردهالی

تومورهای خوش خیم سینونازال

——————————————-

دکتر سید موسی صدر حسینی

تومورهای بد خیم سینونازال