سیزدهمین کنگره بازآموزی بیمارستان امام خمینی

آموزش مجازی گروه گوش، گلو و بینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر مازیار مطیعی

اپروچ به ندول تیروئید

دکتر ابراهیم کریمی

تکنیک های جراحی تیروئید

دکتر پیمان دبیرمقدم

مدیالیزاسیون تیروپلاستی

دکتر مهرداد جعفری

اپروچ به نئوپلاسم های بدخیم غدد بزاقی

دکتر کیوان آقازاده

اپروچ به Unknown primary

دکتر سعید سهراب پور

اپروچ به SCC زبان

دکتر نیلوفر سعیدی

اختلالات نورولوژیک حنجره

دکتر فرخ حیدری

ضایعات مخاطی دهان