با سلام خدمت همه همكاران عزيز،
با توجه به قطعي گسترده برق در روزهاي ابتدايي خرداد و نگراني از احتمال عدم برگزاري برنامه به صورت آنلاين ،با هم فكري همه اساتيد شركت كننده در پنل تصميم گرفتيم تا اين برنامه به شكل ضبط شده در اختيار شركت كنندگان عزيز قرار گيرد تا از هرگونه اتفاق پيش بيني نشده جلوگيري شود ،پيشاپيش از اينكه مارا در نخستين تجربه برگزاري به شكل پيش ضبط شده ،همراهي مي كنيد سپاسگزاريم .
برنامه پنل در ساعت ١٨تا ٢١ طبق برنامه ريزي قبلي در دسترس شركت كنندگان قرار دارد .

✨جهت شركت در آزمون نهايي از طریق لینک‌ www.ircme.ir وارد صفحه آموزش مداوم شويد
💥شرکت در آزمون نهايي برنامه جهت كسب امتياز ضروريست
💥مهلت شركت در آزمون جهت كسب امتياز حداکثرتا سه روز بعد از اتمام برنامه می باشد